image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดงานรับมอบและสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผมผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 21, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด