image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 17, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด