image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน โดยนำส้มเขียวหวาน และน้ำดื่ม มาร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลปางศิลาทอง

มิถุนายน 24, 2564 | ภาพข่าว