image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 ณ แปลงต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

กุมภาพันธ์ 24, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด