image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

มกราคม 26, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด