image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2566 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว

มกราคม 16, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด