image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สามเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ธันวาคม 29, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด