image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 40 ราย โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2566

ธันวาคม 22, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด