image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดทำเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 14-19 ธันวาคม 2565

ธันวาคม 20, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด