image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดกำแพงเพชร

เมษายน 20, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด