image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินจัดฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังการซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2566 หลักสูตรที่ 2

มีนาคม 23, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด