image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 6, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด