image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 1, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด