image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 17, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด