image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 26, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด