image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก ชัยภูมิ)
ที่ตั้ง :227/5 ถนนองค์การสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :044 822 476 - 7
E-mail :chaiyaphum@alro.go.th

หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน อีเมล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-4482-2476-7 11,18 chaiyaphum@alro.go.th
กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร 0-4482-2476-7 12 chaiyaphum@alro.go.th
กลุ่มกฏหมาย 0-4482-2476-7 13 chaiyaphum@alro.go.th
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 0-4482-2476-7 14 chaiyaphum@alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 0-4482-2476-7 15 chaiyaphum@alro.go.th
พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก ชัยภูมิ

แบบฟอร์มติดต่อเรา