image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

กุมภาพันธ์ 1, 2566 | ภาพข่าว

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายวินัย จะระนิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินการทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบบึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด