image banner

Agricutural Land Reform Office

ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564

ธันวาคม 29, 2564 | ภาพข่าว

              สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดนิทรรศการการจำหน่ายสินค้าโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 ณ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด โดยมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพทั้งช่องทางปกติ (Offline) และแบบออนไลน์ (Online) เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดินให้แพร่หลาย และเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรด้วย
              โดยมี กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโคกนคร ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ , บ้านสวนสว่างเนตร ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ , กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ,.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำสินค้าประกอบด้วย ข้าวเหนียวดำอินทรีย์ เนื้อโคขุนแดดเดียว แจ่วบอง ขนมสังขยา กล้วยหอมคาเวนดีช ฝรั่งกิมจู พืชผักต่างๆ(ถั่วฝักยาว ผักชี) น้ำอ้อย กระเป๋าผ้า ผ้าคลุมไหล่ และของชำร่วย ฯลฯ มาจัดจำหน่ายสินค้าแบบปกติ โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงผ่านระบบ Zoom Meting จาก ห้องประชุมประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก แขวงพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
tagClouds
latest