image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 8, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest