image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L2715 DW หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0077-65/0039 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 4, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest