image banner

Agricutural Land Reform Office

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร่วมรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีน ป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มกราคม 14, 2565 | ภาพข่าว


วันนี้ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี สวท.อำนาจเจริญ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมถ่ายทำเพื่อจัดทำคลิปรณรงค์ ของส่วนราชการเชิญชวนฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
"ฉีดวัคซีนแล้ว หากติดโควิด จะลดความรุนแรงของโรค
ดีที่สุดคือ ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ เราจะปลอดภัยไปด้วยกัน"
ณ บริเวณหน้า สวท.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
tagClouds
latest