image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 28, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest