image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 17, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest