image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคุคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 29, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest