image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ๋อมแซมเปลี่ยนอะไหล่แผงควบคุมวงจรเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 21, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest