image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 26, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest