image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 3, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest