image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 20, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest