image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 28, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest