image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 18, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด

tagClouds
latest