image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กข 4892 อจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 7, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest