image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มกราคม 19, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

*************************************************

      วันพฤหัสที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายเจริญ สังข์ทอง นายช่างสำรวจอาวุโส และนางสุนัน สังข์ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด