image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

กุมภาพันธ์ 2, 2566 | ภาพข่าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

************************************

       วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวปฏิมากรณ์ ฤษดี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ความก้าวหน้า 10 มาตรการ รับมือฤดูแล้ง ปี 2565/66 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดยโสธร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับประโยชน์ จากการบูรณาการของหน่วยงานราชการในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในอนาคต

ป้ายกำกับ
ล่าสุด