image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีถวายเพลพระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดยโสธร

มกราคม 21, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีถวายเพลพระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดยโสธร

************************************

      วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธ มอบหมายให้นายเจริญ สังข์ทอง นายช่างสำรวจอาวุโส และนางสุนัน สังข์ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเพลพระสงฆ์ (วันธรรมสวนะ) บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหาย จากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด