image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร เข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร เข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7

*******************************

     วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย น.ส.ปฏิมากรณ์ ฤษดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7 " สมุนไพรอินทรีย์ ของดีเมืองบั้งไฟ " และการจัดเวทีเกษตรกรผู้นำกลุ่มพืชสมุนไพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

      ทั้งนี้ ส.ป.ก.ยโสธร ได้นำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ พืช ผัก และสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลโนนเปือย ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด