image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง

พฤษภาคม 25, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง

************************************

      วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย น.ส.ปฏิมากรณ์ ฤษดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง กิจกรรม การเรียนรู้การดำรงตนบนวิถีความพอเพียงจากครัวเรือนพอเพียงต้นแบบ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง มอบต้นกล้าไม้ยางนาที่หยอดเชื้อเห็ด ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 300 ราย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด