image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อสร้างวัดใหม่โพธิ์ศรีในเขตปฏิรูปที่ดิน

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน

เพื่อสร้างวัดใหม่โพธิ์ศรีในเขตปฏิรูปที่ดิน

*****************************************

     วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด (ส.ป.ก. 4 - 31) ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีวัดใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี พระครูบรรพต ปัญญาธร เจ้าคณะตำบลคำน้ำสร้าง เขต 2 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลคำน้ำสร้าง เป็นผู้รับมอบ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด