image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด