image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 8, 2566 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด