image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 6890 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 24, 2566 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด