image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ตราด

พฤษภาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ตราด

          ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ตราด โดยมี นายอัครเดช ร่มโพธิ์เย็น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตราด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงาน และกลุ่มต่างๆ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น