image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ตราด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ พื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ตราด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ พื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 จังหวัดตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ โดยนายอัครเดช ร่มโพธิ์เย็น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก ตราด เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ส.ป.ก. นำแผ่นพับ ต้นผักบุ้ง ต้นคะน้า เมล็ดคะน้า เมล็ดกวางตุ้ง และเมล็ดกระเพรา มอบให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด