image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปทจ.สตูล ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.สตูล

พฤศจิกายน 25, 2565 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับนายภานุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตาะหมาก บ้านทุ่งพัก ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สตูล เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ รวมทั้งชมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกาบหมาก ตลอดจนพบปะผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่รายงานสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา ในเรื่องที่ส่งผลต่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่โดยตรงต่อไป

พร้อมกันนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมประชาสัมพันจังหวัดสตูล ผ่านไลฟ์สดเฟสบุคสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ในประเด็นการให้การส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวให้มีความยั่งยืน รวมทั้งหารือแนวทางในการสนับสนุนความต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว - ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กปผ. สบก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด