image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

มิถุนายน 2, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางรัชดา  เพชรรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จำนวน 4 ราย 8 แปลง ณ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล  ศาลากลางจังหวัดสตูล (ชั้น 2) หลังใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด