image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

มีนาคม 17, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสมภพ ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางรัชดา  เพชรรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านโตน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลให้มีความเข้มแข็ง พร้อมติดตามความคืบหน้าการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล กรณี บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด