image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

พฤศจิกายน 23, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด