image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 24, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด