image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

พฤษภาคม 16, 2566 | ภาพข่าว

                 

 

          วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวนัยนา กิตติมากุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 ณ วัดแหลมไผ่ศรี ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการด้านกฎหมาย ให้ความรู้เกษตรกรที่มารับบริการ และแจกน้ำยาล้างจาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 37 ราย โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด