image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม 15, 2566 | ประกาศรับสมัครงาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด