image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นพันธุ์ไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 27, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด